Mogelijkheden waarvoor kan u terecht bij ons?

C

hapewerken

 
Onze activiteit bestaat hoofdzakelijk uit de levering en plaatsing van dekvloeren, al dan niet gewapend of geïsoleerd. De dekvloer wordt aangebracht na bepleisteringen, metsel- en betonsokkels en na de plaatsing van buitenschrijnwerken met beglazingen. Een dekvloer of chape wordt aangebracht op een stevige draagvloer en dient om een geschikte ondergrond te vormen voor vloeren, parket of andere vloerbedekking. Het is mogelijk om tussen de draagvloer en de dekvloer een uitvullaag te plaatsen, al dan niet met de plaatsing van scheidings- en/of isolatielaag.

Een chape-laag is samengesteld uit rijnzand, cement, water en eventueel nog andere additieven. Al onze chapes worden aangemaakt met een computergestuurde machine. De chapes worden manueel afgepolierd zodat ze klaar zijn om er rechtstreeks vloerbedekking op te plaatsen. Bij eender welk type dekvloer, met uitzondering van uitvulchape, wordt er randisolatie geplaatst tegen de muren en opkanten. Deze strook van 5 mm dikte dient om de trek- en krimpspanningen van de dekvloer op te vangen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en plaatsing van verschillende soorten vloeren voor zowel nieuwbouw als verbouwingen en dit voor elk budget. Er zijn veel verschillende producten beschikbaar: sneldrogende chape, cement chape, isolatiechape, akoestische vloerisolatie, hellingsbeton, thermische isolaties. We bespreken graag met u wat de beste chape of isolatie is voor een bepaalde situatie. Chapewerken Hebaco staat garant staat voor een hoogwaardige en degelijke afwerking alsook van een professionele aanpak van uw vloerwerken.

Hechtende chape
Deze dekvloer wordt rechtstreeks op de draagvloer aangebracht.

Niet-hechtende chape
Deze dekvloer hecht nergens aan de ondergrond. Er wordt namelijk vóór het plaatsen van de dekvloer een scheidingslaag aangebracht, bijvoorbeeld een polyethyleenfolie. Een niet-hechtende chape wordt onder andere toegepast bij parketvloeren om opstijgend vocht tegen te houden. Ook op een poreuze ondergrond zoals schuimbeton, dient er eerst een scheidingslaag te worden aangebracht. Om scheurvorming te beperken, is het ten zeerste aanbevolen om bewapening aan te brengen.

Zwevende chape
Deze dekvloer hecht ook niet aan de ondergrond. Hij wordt namelijk aangebracht op een min of meer samendrukbare akoestische en/of thermische isolatielaag. De bewapening van deze dekvloer is vereist.

Chape als uitvullaag
Voor wat betreft de plaatsing van niet-hechtende chape, zwevende chape en vloerverwarmingselementen, dient de ondergrond vlak te zijn. Indien dit niet het geval is, dient men eerst een onderlaag, ook uitvullaag genoemd, te plaatsen vooraleer men de scheidings- of isolatielaag of vloerverwarming aanbrengt.

Sneldrogende chape
In geval van tijdsgebrek, kunnen aan de standaard samenstelling van chape hulpstoffen worden toegevoegd om een kortere droogtijd te bekomen zodat de vloerbedekking sneller kan worden geplaatst. De toevoeging van dit additief gebeurt ook machinaal. Wij plaatsen ook sneldrogende chapes die na een kortere droogtijd mogen worden afgedekt. Wij kunnen een product toevoegen zodat de chape reeds kan worden afgedekt na 14 tot 16 dagen.

Hellingschape
Een dekvloer kan ook onder helling worden uitgevoerd. Deze techniek wordt hoofdzakelijk toegepast voor platte daken. De helling is namelijk noodzakelijk om vloeistoffen te laten wegvloeien. Om de goede afvloeiing te kunnen garanderen, worden er geen hellingen kleiner dan 1 cm op een lengte van 1m toegepast. De chape wordt in een helling aangebracht om zo een optimale afwatering van het plat dak of het terras te bekomen. Op de chape kan men dan de dakafwerking plaatsen.

Chape voor vloerverwarming
Deze dekvloer wordt aangebracht op vloerverwarmingselementen, die op of in de isolatie rusten. Er moet bewapening worden geplaatst boven de verwarmingselementen. Er dient tevens een dispersieproduct (geleverd door leverancier van de vloerverwarming) aan de chape te worden toegevoegd ter bevordering van de warmtegeleiding.

I

solatie

 
Iedereen betaalt graag minder voor zijn energiefactuur. Een isolatiechape is daarom een absolute must. Dertig procent van de warmte in uw huis ontsnapt namelijk langs uw vloer. Wij isoleren uw vloeren, kruipkelders, spouwmuren en daken. Zo haalt u makkelijk de wettelijke EBP-norm. Isoleren heeft tot doel de overdracht van koude, warmte en geluid te vermijden of te beperken.

Thermische isolatie of warmte-isolatie

Het thermisch isoleren van een vloer vermindert het warmteverlies. Men plaatst een isolatielaag tussen de dekvloer en de draagvloer. Wij plaatsen isolerende uitvulchapes op basis van EPS-korrels. EPS is de afkorting voor geExpandeerd PolyStyreen, beter gekend als ‘isomo’ of ‘piepschuim’. Doordat de cellen van EPS met lucht gevuld zijn, is het een uitstekende isolator. De gerecycleerde EPS-korrels, met een korrelgrootte van 2 tot 4 mm, worden machinaal met cement vermengd tot een ultra lichte mortel. Dit mengsel wordt binnengepompt en egaal op de draagvloer uitgestreken tot op een minimale dikte van 5 cm. De isolerende mortel is zeer vloeibaar en bedekt de leidingen. Het geheel wordt naadloos en zonder onderbreking aangebracht. Bijgevolg zijn koudebruggen uitgesloten. Deze chape is na 3 tot 4 dagen beloopbaar. Na 5 dagen kan er op de isolerende uitvullaag al een licht bewapenende afwerkinglaag geplaatst.

Tevens plaatsen wij harde, stijve isolatieplaten . Om te vermijden dat de platen breken, moeten ze geplaatst worden op een vlakke ondergrond. Vandaar dat er eerst een uitvulchape als onderlaag dient te worden geplaatst. De isolatieplaten zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, diktes en isolatiewaardes en worden naar wens van onze klant en/of in samenspraak met de architect geplaatst. Zoals al eerder vermeld dient de chapelaag die bovenop de isolatie komt, steeds worden bewapend. Tenslotte kan u opteren om gespoten polyurethaan (PUR) te laten plaatsen. Wij zijn echter niet uitgerust om dit soort van isolatie te plaatsten.

Akoestische isolatie of geluidsisolatie

Een akoestisch isolatiemateriaal is een materiaal dat de voortplanting van het geluid afremt of verzwakt. Hierbij maken we een onderscheid tussen contactgeluid (stappen op de vloer) en luchtgeluid.(stemgeluid, radio,…). Een zware vloerplaat is een goede isolator voor luchtgeluiden, maar geeft wel gemakkelijk contactgeluiden door naar onderliggende kamers. Door isolatiematten, elastische matten van een geringe dikte, aan te brengen tussen de draagvloer en de dekvloer, kunnen we de geluidshinder beperken. De isolatiematten dienen zoals de thermische isolatieplaten, op een vlakke ondergrond te worden aangebracht. De buizen en leidingen die op de draagvloer liggen, moeten dus eerst worden uitgevuld. Ook akoestische isolatie kan gespoten worden. Voor meer informatie hieromtrent, wendt u tot een specialist.

B

ewapening

 
Om het risico op scheurvorming te verminderen adviseren wij om de chape te bewapenen of te versterken. Voor wat betreft de dekvloer geplaatst op een isolatielaag (zwevende chape) of op vloerverwarming, is de bewapening een vereiste. Ook in geval van hechtende dekvloer, kan opteren voor een bewapening, bijvoorbeeld in geval van geringe dikte van de dekvloer. De laatste jaren wordt er steeds meer overgeschakeld van een traditionele wapening met wapeningsnetten op een vezelwapening. Wij werken met twee soorten bewapening, namelijk: de vezelbewapening & de traditionele bewapening aan de hand van netten.

Vezelbewapening
De vezelbewapening is de lichtste soort van bewapening. De sterkte van deze bewapening is vergelijkbaar met de bewapening met behulp van bewapeningmatten, mazen 38 mm, draaddikte 1mm. Bij vezelbewapening worden er aan de standaard samenstelling van chape machinaal glasvezels toegevoegd. Deze vezels zijn praktisch niet zichtbaar in de chape.

Bewapening Vloerverwarming
Voor wat betreft de bewapening boven op vloerverwarmingselementen en harde isolatieplaten adviseren wij om wapeningsnetten te gebruiken. Wij gebruiken verzinkte netten met een draaddikte van 2 mm en vierkante mazen van 50 mm.

Offerte

HEBACO CHAPEWERKEN

Vraag een vrijblijvende offerte...